Pokaż wszystkie oddziały specjalistyczne

(4272) CHOROBY PŁUC I LECZENIE GRUŹLICY
Powiat:
Miasto Łódź
Szpitale wojewódzkie Wolne miejsca Data aktualizacji
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Ilość miejsc na oddziale:100
Telefon na oddział:426177269; 426177317; 426177366
Fax na oddział:
Adres:91-520 Łódź, ul. Okólna 181
Uwagi:I Oddział Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego - nr tel. 426177269; 426177317, liczba łóżek 60. Odział Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc - nr tel. 426177366, liczba łóżek 40.
-3 2022-01-16 08:10:11
Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze Wolne miejsca Data aktualizacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ilość miejsc na oddziale:27
Telefon na oddział:426776700, 426776711
Fax na oddział:
Adres:90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Uwagi:Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii - liczba łóżek 19. Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej - liczba łóżek 8.
-2 2022-01-16 08:02:27
Powiat:
łódzki wschodni
Szpitale wojewódzkie Wolne miejsca Data aktualizacji
Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie
Ilość miejsc na oddziale:85
Telefon na oddział:426141285; 426141380
Fax na oddział:
Adres:95-080 Tuszyn, ul. Szpitalna 5
Uwagi:II Oddział Chorób Płuc.
0 2022-01-16 08:12:34
Powiat:
radomszczański
Szpitale powiatowe Wolne miejsca Data aktualizacji
Szpital Powiatowy w Radomsku
Ilość miejsc na oddziale:28
Telefon na oddział:446810816; 446854739
Fax na oddział:
Adres:97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
Uwagi:Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
0 2021-11-02 20:19:30
Powiat:
rawski
Szpitale niepubliczne Wolne miejsca Data aktualizacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
Ilość miejsc na oddziale:15
Telefon na oddział:572707149
Fax na oddział:
Adres:96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
Uwagi:Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
0 2022-01-16 08:33:27
Powiat:
sieradzki
Szpitale wojewódzkie Wolne miejsca Data aktualizacji
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Ilość miejsc na oddziale:31
Telefon na oddział:438276642
Fax na oddział:
Adres:98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
Uwagi:Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, adres: ul. Marcelego Nenckiego 2, 98-200 Sieradz
0 2022-01-16 08:30:47