Dostępność łóżek w szpitalach Województwa Łódzkiego wg oddziałów specjalistycznych (z wyłączeniem łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19)

Nazwa oddziału
OIT DOROŚLI
OIT DZIECIĘCE
ŁÓŻKA WZMOŻONEGO NADZORU MEDYCZNEGO (IOM) W ODDZIAŁACH SZPITALA
SOR
STANOWISKA OPERACYJNE
TOKSYKOLOGICZNE OGÓLNE
TOKSYKOLOGICZNE - WZMOŻONEGO NADZORU TOKSYKOLOGICZNEGO
WEWNĘTRZNE
INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO
KARDIOLOGICZNE i KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
KARDIOLOGICZNE
ELEKTROKARDIOLOGIA
NEUROLOGICZNE
NEUROLOGICZNE I UDAROWE
GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE
DIABETOLOGICZNE
NEFROLOGICZNE
PULMUNOLOGIA
CHORÓB PŁUC
CHOROBY PŁUC I LECZENIE GRUŹLICY
GRUŹLICY
PEDIATRYCZNE
PATOLOGII NOWORODKA
CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DOROSŁYCH
Pełna izolacja oddechowa ZAKAŹNY
CHIRURGICZNE OGÓLNE
CHIRURGII NACZYŃ
URAZOWO-ORTOPEDYCZNE
WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
CHIRURGII RĘKI
CHIRURGII RĘKI DLA DZIECI
NEUROCHIRURGICZNE
CHIRURGICZNE DZIECIĘCE
OPARZENIOWE DZIECIĘCE
WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY DLA DZIECI
URAZOWO-ORTOPEDYCZNE DZIECIĘCE
NEUROCHIRURGICZNE DZIECIĘCE
CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
KARDIOCHIRURGICZNE
CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
TRANSPLANTOLOGICZNY
UROLOGICZNE
OTOLARYNGOLOGICZNE
OKULISTYCZNE
OKULISTYCZNE - HOSPITALIZACJA PLANOWA
GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZE
GINEKOLOGICZNE
POŁOŻNICZE
NEONATOLOGICZNE
PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY
PSYCHIATRIA MĘSKA
PSYCHIATRIA ŻEŃSKA
PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PSYCHOGERIATRIA
PSYCHIATRIA SĄDOWA
ZESPOŁY ABSTYNENCYJNE
DERMATOLOGICZNE
REUMATOLOGICZNE
ENDOKRYNOLOGICZNE
ENDOKRYNOLOGICZNE DZIECIĘCE
CHIRURGII PLASTYCZNEJ
KARDIOCHIRURGICZNE DZIECIĘCE
KARDIOLOGICZNE DZIECIĘCE
NEUROLOGICZNE DZIECIĘCE
GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE DZIECIĘCE
NEFROLOGICZNE DZIECIĘCE
GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
ALERGOLOGICZNE DLA DZIECI
OTOLARYNGOLOGICZNE DZIECIĘCE
OKULISTYCZNE DZIECIĘCE
UROLOGICZNE DZIECIĘCE
DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
OPIEKI PALIATYWNEJ
ONKOLOGII KLINICZNEJ / CHEMIOTERAPII
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
CHORÓB ZAWODOWYCH
GERIATRYCZNE
GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
HEMATOLOGICZNE
OPIEKI HOSPICYJNEJ
RADIOTERAPII
REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
CHEMIOTERAPII DLA DZIECI
DERMATOLOGICZNE DZIECIĘCE
DIABETOLOGICZNE DZIECIĘCE
REHABILITACYJNE DZIECIĘCE
REUMATOLOGICZNE DLA DZIECI
DIAGNOSTYCZNO - IZOLACYJNE JEDNEGO DNIA
ZABIEGOWE JEDNEGO DNIA I DZIENNE CHIRURGICZNE
DZIENNE GASTROENTEROLOGICZNE
REHABILITACYJNE
DZIENNE PSYCHIATRYCZNE I DZIENNE UZALEŻNIEŃ
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
ZAKŁAD / OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
DZIENNE REHABILITACYJNE
ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE I ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE
Dorośli po zażyciu dopalaczy
Dzieci po zażyciu dopalaczy